Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo Mesta Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE AKTUÁLNE

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK)Vytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou od 41. týždňa (vrátane) r. 2019 rozmiestňuje v zmysle zákona odpadoch veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré sú určené na likvidáciu výlučne objemného odpadu od občanov. Ukončenie rozmiestnenia je naplánované v 44. týždni. (Prehľad rozmiestnenia sa nachádza v prílohe na konci tlačovej správy).

Po novom už nebudú kontajnery rozmiestňované v lokalitách garáží a záhradkárskych osád z dôvodu nezákonnej likvidácie odpadov nepatriacich do VOK ako napr., elektroodpad, pneumatiky, drobné stavebné odpady, biologicky rozložiteľné odpady, nebezpečné odpady, odpady z podnikateľskej činnosti a pod. Kontajnery v predmetných lokalitách neplnili účel na ktorý boli pristavené. Nezákonnou likvidáciou odpadu a nedisciplinovaným využívaním VOK dochádzalo o.i. k nárastu finančných nákladov.

foto kontajnerObjemné odpady sú komunálne odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti fyzických osôb - občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer, alebo presahujúci objem zberať do bežných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. Pod pojmom objemné odpady rozumieme napr., starý nábytok /v demonte/, koberce, sedačky, dvere, postele, PVC krytiny,...).

 

  • Do VOK nepatrí stavebný odpad, zemina, kamenivo, konáre, tráva, lístie, papier, sklo, kovy, plasty, pneumatiky, elektroodpad ako napr. práčky, sporáky, chladničky, televízory  a pod.
  • Tieto uvedené odpady, môže občan celoročne bezplatne odovzdať (okrem drobných stavebných odpadov tie sú spoplatnené) na Zbernom dvore TEDOS Bánovce nad Bebravou s.r.o., Ul. Hollého 1162/5 v pracovných dňoch pondelok až piatok od 6.00 hod do 18.00 hod, v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod, bližšie informácie na tel. č. 0940 637 832, ďalej Info@tedos.sk, www.tedos.sk.
  • Občan – držiteľ takéhoto odpadu, ktorého sa chce legálne zbaviť, je povinný zabezpečiť si jeho odvoz na zberný dvor na vlastné náklady. Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať výlučne na vlastný občiansky preukaz!
  • Je zakázané likvidovať objemné odpady jeho nezákonným ukladaním napr. na smetných stanovištiach, v ich okolí, resp., mimo rozmiestnené VOK. Upozorňujeme občanov nášho mesta, že v prípade zistenia osoby zodpovednej za nezákonné uloženie odpadu v rozpore s VZN. č. 91 o nakladaní s odpadmi na území mesta Bánovce n/B. a zákonom o odpadoch, môže byť fyzickej osobe-občanovi uložená sankcia až do výšky 1 500 €.  

Na jeseň 2019 mesto zavádza zmenu za účelom zefektívnenia systému zberu objemných odpadov a to nasledovne. VOK už nebude pristavený na niekoľko dní v danej lokalite, ale bude umiestnený v stanovenom termíne a čase /od 8.00 hod do 13.00 hod/ na vopred oznámenom stanovišti. Na uvedenom stanovišti zodpovedný pracovník dohliadne na to, aby do VOK bol odovzdaný výlučne objemný odpad od občana Bánoviec n/B., ktorý je povinný preukázať sa občianskym preukazom, zároveň dohliadne na to aby nedochádzalo k nezákonnej likvidácii rôznych iných druhov odpadov, ktoré tam nepatria a je potrebné odovzdať ich na Zbernom dvore alebo na riadenej skládke odpadov.

Uvedené časy pristavenia zohľadňujú otváracie hodiny riadenej skládky odpadov, kde je potrebné každý VOK odviezť a odpad uložiť. Zároveň zohľadňuje pracovnú dobu zamestnancov zazmluvnenej organizácie a celkovú efektivitu a financovanie vývozov VOK. I napriek skutočnosti zníženia časov rozmiestnenia VOK, mesto rozšírilo otváracie hodiny na Zbernom dvore, kde občan Bánoviec môže svoj odpad doviezť okrem nedele 6 dní v týždni.

Podľa nového zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov došlo k podstatnej zmene, kde s účinnosťou od 1. 3. 2019 platia nové sadzby za uloženie komunálnych a objemných odpadov na skládku /tzv. skládkový poplatok/. Nové sadzby majú aktuálne pre obce a mestá za následok zvýšenie nákladov na ich uloženie. Každopádne platí, čím viac odpadov vytriedime, tým menej ich bude ukladaných na skládku a samozrejme náklady budú nižšie. Na záver uvádzame schválenú sadzbu tzv. skládkového poplatku pre rok 2019-2021. Naše mesto je aktuálne zaradené v kategórii vytriedenia odpadu medzi 20-30 % pri skládkovom poplatku 10 eur / 1 tona. V prípade ak budeme v predmetnej kategórii vytriedenia aj za rok 2019, bude poplatok pre rok 2020 až 22 eur / 1 tona.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU – Ko   (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU – Oo (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019  

2020  

2021  

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  

40-50%  

7  

12  

18  

 

 Tlačová správa mesta


 

Počet videní: 723


 

Udialo sa v meste

Stretnutie bánovských a milotických seniorov

Logo projektu


 
 
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spoluprác ...viac...

Počet videní: 98


 

Cezhraničná spolupráca s partnerskými mestami

FOTO: Lublinieckí na Mňamfeste

Priestor pre výmenu skúseností, rozširovanie obzorov, vytváranie partnerstiev, vzájomné spoznávanie kultúry – to sú len niektoré z výhod cezhraničnej ...viac...

Počet videní: 219


 

Envirodeň v Bánovciach

IMG_4024.JPG

Bude mať Slovensko stredomorskú klímu? Budeme ako vnútrozemská krajina pestovať pomaranče a palmy, alebo sa trápiť vlnami extrémnych horúčav a dlhodob ...viac...

Počet videní: 353


 

Aktívni seniori z partnerských samospráv

projekt seniori.jpg


 
 
Už od roku 2018 prebieha projekt cezhraničnej spolupráce Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efek ...viac...

Počet videní: 1193


 

Menovanie riaditeľov škôl

IMG_3991.JPG

Koncom školského roka prebehla na viacerých školách v meste voľba riaditeľov. Návrh kandidáta na riaditeľa školy predkladá na základe výberového konan ...viac...

Počet videní: 2719


 

Majster Európy v karate

IMG_3920m.jpg

Primátorka dnes prijala čerstvého majstra Európy v karate Petra Bežáka spolu s členmi jeho tímu, rozhodcami a trénermi z Karate klubu Trend v Bánovcia ...viac...

Počet videní: 1212


 

Do práce na bicykli 2019 - vyhodnotenie

IMG_3899.JPG

Do súťaže Do práce na bicykli sa tento rok v Bánovciach zapojilo 12 tímov, t. j. 35 účastníkov, ktorí nelenili a vymenili pohodlie auta za bicykel, ch ...viac...

Počet videní: 1843


 

Zhodnotenie skúšobnej prevádzky zimného štadióna - apríl/máj 2019

foto zimny stadion

Dňa 15. apríla 2019 bol za prítomnosti vedenia mesta a pozvaných hostí oficiálne otvorený zimný štadión. V rámci spustenej skúšobnej prevádzky bola pr ...viac...

Počet videní: 1835


 

25. ročník Bánovskej 50-ky

foto Jankov vrsok

Tradičný diaľkový turistický pochod Bánovská päťdesiatka oslávil v sobotu 11. mája 2019 svoju dvadsaťpäťku. Napriek výdatným zrážkam v uplynulých týžd ...viac...

Počet videní: 1407


 

Ukončenie výstavby zimného štadióna

foto ľadová plocha

Výstavba zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou začala v roku 2009. Počas dlhoročnej výstavby dochádzalo k postupnému rastu nákladov, ktoré bolo p ...viac...

Počet videní: 2086


 
Položky 1-10 z 214
Posledné registrované firmy
JT Personal s.r.o., Kukučínova 1272/6, 95704 Bánovce nad Bebravou
Ubytovanie v centre mesta Bánovce - ubytovňa, penzión, J. Matušku 770 / 14 , Bánovce nad Bebravou
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J. Matušku 2798, 95501 Topoľčany
Kaštieľ Ottlýk - reštaurácia a ubytovanie, Horné Ozorovce 1, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Pizzéria a reštaurácia PALERMO , Ul. Záfortňa 540/9 (pri autobusovej stanici) Bánovce nad Bebravou
SPPP Slovakia s.r.o. lakovanie plastových dielov, Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies, Vlčkovo 377, 95703 Dežerice
Krby, kachle, pece, komíny TUMA Invest s.r.o Bánovce, Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka