Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo Mesta Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE AKTUÁLNE

Od 13. týždňa mesto rozmiestni veľkoobjemné kontajneryVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou od 13. týždňa (vrátane) r. 2019 rozmiestňuje (v zmysle zákona o odpadoch 2 x ročne) veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré sú určené na likvidáciu obrazok kontajnervýlučne objemného odpadu od občanov. Ukončenie rozmiestnenia je naplánované v 19. týždni. Po novom už nebudú kontajnery rozmiestňované v lokalitách garáží a záhradkárskych osád z dôvodu nezákonnej likvidácie odpadov nepatriacich do VOK ako napr., elektroodpad, pneumatiky, drobné stavebné odpady, biologicky rozložiteľné odpady, nebezpečné odpady, odpady z podnikateľskej činnosti a pod. Kontajnery v predmetných lokalitách neplnili účel na ktorý boli pristavené. Nezákonnou likvidáciou odpadu a nedisciplinovaným využívaním VOK dochádzalo o. i. k nárastu finančných nákladov.

Podľa nového zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov došlo k podstatnej zmene, kde s účinnosťou od 1. 3. 2019 platia nové sadzby za uloženie komunálnych a objemných odpadov na skládku (tzv. skládkový poplatok). Nové sadzby majú aktuálne pre obce a mestá za následok zvýšenie nákladov na ich uloženie. Každopádne platí čím viac odpadov vytriedime, tým menej ich bude ukladaných na skládku a samozrejme náklady budú nižšie.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti fyzických osôb - občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer, alebo presahujúci objem zberať do bežných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. Pod pojmom objemné odpady rozumieme napr., starý nábytok (v demonte), koberce, sedačky, dvere, postele, PVC krytiny,..).

Do VOK nepatrí stavebný odpad, zemina, kamenivo, konáre, tráva, lístie, papier, sklo, kovy, plasty, pneumatiky, elektroodpad ako napr. práčky, sporáky, chladničky, televízory a pod. Tieto uvedené odpady môže občan celoročne bezplatne odovzdať (okrem drobných stavebných odpadov tie sú spoplatnené) na Zbernom dvore firmy TEDOS Bánovce nad Bebravou s.r.o., ul. Hollého 1162/5 v pracovných dňoch utorok až piatok od 7.00 hod do 17.00 hod, v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod, bližšie informácie na tel. č. 0940 637 832, ďalej info@tedos.sk, www.tedos.sk.

Občan – držiteľ takéhoto odpadu, ktorého sa chce legálne zbaviť, je povinný zabezpečiť si jeho odvoz na zberný dvor na vlastné náklady. Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať výlučne na vlastný občiansky preukaz!

Je zakázané likvidovať objemné odpady jeho nezákonným ukladaním napr. na smetných stanovištiach, v ich okolí, resp. mimo rozmiestnené VOK. Upozorňujeme občanov nášho mesta, že v prípade zistenia osoby zodpovednej za nezákonné uloženie odpadu v rozpore s VZN. č. 91 o nakladaní s odpadmi na území mesta Bánovce n. B. a zákonom o odpadoch, môže byť fyzickej osobe - občanovi uložená sankcia až do výšky 1 500 €.  

Na jeseň 2019 mesto plánuje ďalšiu zmenu za účelom zefektívnenia systému zberu objemných odpadov a to nasledovne. VOK už nebude pristavený na niekoľko dní v danej lokalite, ale bude umiestnený v stanovenom termíne a čase (na niekoľko hodín) na vopred oznámenom stanovišti. Na uvedenom stanovišti zodpovedný pracovník dohliadne na to, aby do VOK bol odovzdaný výlučne objemný odpad, zároveň aby nedochádzalo k nezákonnej likvidácii rôznych druhov odpadov, ktoré tam nepatria a je potrebné odovzdať ich na zbernom dvore alebo na riadenej skládke odpadov.

Zoznam miest, kde budú kontajnery rozmiestnené, bude zverejnený v krátkom čase.


 
 

Udialo sa v meste

Aktívni seniori z partnerských samospráv

projekt seniori.jpg


 
 
Už od roku 2018 prebieha projekt cezhraničnej spolupráce Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efek ...viac...


 

Menovanie riaditeľov škôl

IMG_3991.JPG

Koncom školského roka prebehla na viacerých školách v meste voľba riaditeľov. Návrh kandidáta na riaditeľa školy predkladá na základe výberového konan ...viac...


 

Majster Európy v karate

IMG_3920m.jpg

Primátorka dnes prijala čerstvého majstra Európy v karate Petra Bežáka spolu s členmi jeho tímu, rozhodcami a trénermi z Karate klubu Trend v Bánovcia ...viac...


 

Do práce na bicykli 2019 - vyhodnotenie

IMG_3899.JPG

Do súťaže Do práce na bicykli sa tento rok v Bánovciach zapojilo 12 tímov, t. j. 35 účastníkov, ktorí nelenili a vymenili pohodlie auta za bicykel, ch ...viac...


 

Zhodnotenie skúšobnej prevádzky zimného štadióna - apríl/máj 2019

foto zimny stadion

Dňa 15. apríla 2019 bol za prítomnosti vedenia mesta a pozvaných hostí oficiálne otvorený zimný štadión. V rámci spustenej skúšobnej prevádzky bola pr ...viac...


 

25. ročník Bánovskej 50-ky

foto Jankov vrsok

Tradičný diaľkový turistický pochod Bánovská päťdesiatka oslávil v sobotu 11. mája 2019 svoju dvadsaťpäťku. Napriek výdatným zrážkam v uplynulých týžd ...viac...


 

Ukončenie výstavby zimného štadióna

foto ľadová plocha

Výstavba zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou začala v roku 2009. Počas dlhoročnej výstavby dochádzalo k postupnému rastu nákladov, ktoré bolo p ...viac...


 

Roztancovali celú škôlku a zdravo pohostili viac ako 100 spolužiakov

P1180012_m.jpg

Pod záštitou projektu Kraj a mestá spolu pre mladých Regionálneho centra mládeže Trenčín, ktoré v týchto mesiacoch iniciuje dobrovoľnícke aktivity v c ...viac...


 

Mňam fest 2018 z pohľadu MAS Bebrava

Fotografia z Mňam Festu 2018

Rok 2018 so sebou priniesol už 9. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou a ktorý bol ...viac...


 

Mesto vykonalo ďalšie právne kroky na ul. K nemocnici

Fotografia zapečatených dverí v bytovom dome

Vzhľadom k tomu, že bývalí nájomníci troch bytových domov na ul. K nemocnici nereagovali na výzvu mesta, aby vypratali byty, pristúpilo mesto k ďalším ...viac...


 
Položky 1-10 z 211
Posledné registrované firmy
JT Personal s.r.o., Kukučínova 1272/6, 95704 Bánovce nad Bebravou
Ubytovanie v centre mesta Bánovce - ubytovňa, penzión, J. Matušku 770 / 14 , Bánovce nad Bebravou
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J. Matušku 2798, 95501 Topoľčany
Kaštieľ Ottlýk - reštaurácia a ubytovanie, Horné Ozorovce 1, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Pizzéria a reštaurácia PALERMO , Ul. Záfortňa 540/9 (pri autobusovej stanici) Bánovce nad Bebravou
SPPP Slovakia s.r.o. lakovanie plastových dielov, Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies, Vlčkovo 377, 95703 Dežerice
Krby, kachle, pece, komíny TUMA Invest s.r.o Bánovce, Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka